Undervisning i ett föränderligt medielandskap

Att inkludera e-media i undervisning är nu ett naturligt inslag i all modern pedagogik och därigenom ökar också kvalitetskraven på alla sådana inslag. Som organisatör eller presentatör möter får även konkurrens från informationskällor på Youtube, Vimeo och iTunes U, med bidrag från professionella föreläsare och medie-aktörer.

Att få tid att bearbeta sina digitala undervisningsinslag är svårt i en organisation utan specialiserat mediestöd och med begränsade ekonomiska eller personella resurser är svårt. Milligraph specialiserar sig därför på medieproduktion med flexibla lösningar nära slutanvändarna. © milligraph  2019