Digitala media

Previous


Stor del av dagens samhälle kräver att vi blir mer digitaliserade, vilket gör att vi måste bli tillgängliga för alla och  anpassade för att majoriteten ska kunna förstå materialets budskap.

© milligraph  2018